Próby chóru do koncertu charytatywnego:
– 25.01.- Sroda godz. 17:00-18:00 – wszyscy
– 26.01. czwartek godz. 17:00-17:30 – wszyscy
KONCERT PIĄTEK  27.01.17R  ZBIÓRKA GODZ. 16:00 STRÓJ GALOWY
OBECNOŚC OBOWIĄZKOWA

program: lulaj synku, szkoła wesoła, muzyczne wspomnienia

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY RADZIE RODZICÓW ZA UFUNDOWANIE ŚWIĄTECZNYCH PREZENTÓW DLA UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY  zapraszamy na koncerty
Szkolny Plan Nauczania- obowiązkowe przedmioty
w poszczególnych klasach.
 PLAN ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH

 

 

http://www.pois.gov.pl

Filharmonia Folkloru Polskiego- rozbudowa i przebudowa szkoły muzycznej o salę koncertową, pomieszczenia dydaktyczne i warsztaty.

Projekt o łącznej wartości 12,04 mln. zł.  został dofinansowany ze środków XI Priorytetu w kwocie 9,96 mln. zł. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

1 IX 2014r. uczniowie PSM I st. w Zbąszyniu rozpoczęli naukę w nowej siedzibie szkoły. Oddana została także do użytku sala koncertowa na 225 osób. Część dla artystów mieści nowoczesne garderoby, część szkolna sale ćwiczeń, magazyny instrumentów, pomieszczenia związane z realizacją dźwięku, sale nauki gry na instrumentach (także ludowych) oraz warsztaty budowy instrumentów ludowych.

 

                              Kraina Obry i Warty