Absolwenci Lata 1970-1979

Rok 1970
1. Boch Paweł – akordeon
2. Dulat Teresa – fortepian
3. Modrzyk Mieczysław – akordeon
4. Kubiś Tadeusz – fortepian
5. Korżyńska Iwona – fortepian
6. Hoffa Małgorzata – fortepian
8. Pakuła Marek – akordeon
9. Rybak Ewa – fortepian
10. Sołtysik Marek – skrzypce
11. Strąk Alina – fortepian
12. Tratwal Jędrzej – skrzypce
13. Wagińska Hanna – fortepian
Rok 1971
1. Eichorst Marian – akordeon
2. Musiał Maria – akordeon
3. Kaczmarek Maciej – trąbka
4. Kubicka Lucyna – skrzypce
5. Rau Eugeniusz – róg
6. Piechowiak Florian – akordeon
7. Purek Krystyna – fortepian
8. Rybak Mirosław – akordeon
9. Szaferski Wacław – skrzypce
10. Rak Stanisław – klarnet
11. Szulc Mirosława – fortepian
12. Stefańska Dorota – fortepian
13. Hildebrandt Edmund – puzon
14. Hayduk Alicja – fortepian
15. Stasiński Marian – skrzypce
16. Rzepa Teresa – akordeon
17. Ruta Piotr – fortepian
Rok 1972
1. Woźna Maria – fortepian
2. Tobys Marian – fortepian
3. Skrzypczak Maria – fortepian
4. Szott Krzysztof – akordeon
5. Chwałkowski Ireneusz – akordeon
6. Mielczyński Michał – fagot
7. Rzepa Krzysztof – wiolonczela
8. Prządka Jan – skrzypce
9. Kapusta Ryszard – klarnet
10. Pawlak Andrzej – klarnet
11. Modrzyk Franciszek – wiolonczela
12. Basiński Marek – flet
13. Czapracki Grzegorz – akordeon
14. Musiał Barbara – fortepian
15. Sorbal Jarzy – róg
16. Szymański Jan – akordeon
17. Skotarczyk Anna – flet
18. Kubicki Wojciech – skrzypce
19. Trocholeprzy Bogusław – akord.
20. Kasperczak Anna – skrzypce
21. Kulus Waldek – klarnet
22. Sroka Dorota – fortepian
23. Olejniczak Elżbieta – wiolonczela
Rok 1973
1. Chudak Tadeusz – skrzypce
2. Chwałkowski Janusz – akordeon
3. Garstka Dorota – fortepian
4. KazimierczakMirosława – skrzypce
5. Kwaśnik Mirosława – fortepian
6. Kwaśnik Cezariusz – akordeon
7. Prządka Lucjan – skrzypce
8. Rzepa Lucyna – skrzypce
9. Stanicki Mariusz – skrzypce
10. Szulc Miroslaw – skrzypce
11. Modrzyk Mieczysław – klarnet
12. Hetka Grażyna – fortepian
13. Kostrzewa Elżbieta – akordeon
14. Pawelska Hanna – wiolonczela
15. Łopusiewicz Krzysztof – akordeon
16. Nawrot Marian – trąbka
17. Sławińska Joanna – fortepian
Rok 1974
1. Sławiński Marek – fortepian
2. Czuchwicka Maria – fortepian
3. Olejniczak Hanna – fortepian
4. Samuel Teresa – fortepian
5. Krzywiak Zbigniew – akordeon
6. Wojtaszak Kazimierz – akordeon
7. Andrys Marek – akordeon
8. Lengowska Anna – skrzypce
9. Basiński Andrzej – skrzypce
10. Sroka Małgorzata – skrzypce
11. Mazurek Elżbieta – fortepian
12. Biała Mariola – fortepian
Rok 1975
1. Szott Elżbieta – fortepian
2. Woszczyna Lucyna – fortepian
3. Dziadek Barbara – fortepian
4. Woźna Aleksandra – fortepian
5. Mańczyńska Renata – fortepian
6. Szulc Paweł – fortepian
7. Tratwal Paweł – akordeon
8. Kozłowski Leszek – akordeon
9. Sobański Maciej – wiolonczela
10. Akonom Zbigniew – wiolonczela
11. Orlicka Irena – skrzypce
12. Wachowski Krzysztof – skrzypce
13. Bawolska Lidia – skrzypce
14. Kmiećkowiak Ewa – skrzypce
15. Basiński Zbigniew – róg
16. Andrys Hieronim – róg
17. Cygan Marian – róg
18. Bąbelek Jolanta – fortepian
19. Dzioch Arkadiusz – wioloncz.
20. Szcześniak Ewa – skrzypce
21. Pietrzyk Barbara – obój
Rok 1976
1. Gabska Aleksandra – fortepian
2. Pigłas Marian – fortepian
3. Zbierska Hanna – fortepian
4. Iwasiewicz Tomasz – fortepian
5. Solarczyk Honorata – fortepian
6. Sławińska Dorota – fortepian
7. Zimna Kamila – fortepian
8. Lengowski Paweł – fortepian
9. Mańczyńska Elżbieta – fortepian
10. Maszner Wiesław – akordeon
11. Hofbauer Henryk – akordeon
12. Śwderski Sławomir – akordeon
13. Frącek Barbara – skrzypce
14. Węgrzak Ewa – altówka
15. Świątek Maria – fortepian
16. Kasprowiak Krzysztof – trąbka
Rok 1977
1. Zimny Arkadiusz – fortepian
2. Michalczak Zbigniew – fortepian
3. Idaszak Ewa – fortepian
4. Radom Izabella – fortepian
5. Akonom Roman – akordeon
6. Wolny Jarosław – akordeon
7. Szczepaniak Jarosław – akordeon
8. Bawolska Hanna – wiolonczela
9. Prządka Jan – fagot
10. Olejmiczak Wojciech – akordeon
11. Sroka Dorota – flet
Rok 1978
1. Andrys Katarzya – fortepian
2. Borowczak Mirosława – fortepian
3. Gmiąt Zbigniew – akordeon
4. Szulc Andrzej – fortepian
5. Andrys Mirosława – fortepian
6. Zbierska Beata – fortepian
7. Małecki Paweł – akordeon
8. Pierożyńska Iwona – akordeon
9. Skotarczyk Krzysztof – fortepian
10. Wolna Jolanta – fortepian
11. Sobańska Katarzyna – fortepian
12. Fischbach Zbigniew – akordeon
13. Fischbach Piotr – klarnet
14. Kmiećkowiak Ewa – skrzypce
15. Koziołek Justyna – fortepian
Rok 1979
1. Kmiećkowiak Katarzyna – fortep.
2. Czech Anna – fortepian
3. Kurlus Małgorzata – fortepian
4. Michalczak Krzysztof – fortepian
5. Małycha Sławomir – fortepian
6. Rybak Lucyna – fortepian
7. Kopczyńska Mariola – fortepian
8. Migdałek Wiesław – akordeon
9. Śliwa Sławomir – akordeon
10. Sieradzki Piotr – akordeon
11. Szczepaniak Wiesława – skrzypc.
12. Kojat Dariusz – fortepian
13. Pigłas Marian – fortepian
14. Świątek Maria – fortepian
15. Wawrzyński Jarosław – akordeon
16. Eichorst Ryszard – saksofon