Dla ucznia

PRZEDMIOTY W POSZCZEGÓLNYCH KLASACH:
Jeden rok (wybrany) podczas całego cyklu kształcenia 30 min. instrumenty ludowe- zajęcia zapoznające z instrumentami Regionu Kozła.

CYKL SZEŚCIOLETNI
KLASA PRZEDMIOT WYMIAR TYGODNIOWY NAUCZYCIEL
I Rytmika z kształceniem słuchu 1 x 45 min.

1 x 1,5 godziny (90min.)

Lidia Duda
Instrument główny 2 x 30 min. Wg przydziału
II Rytmika z kształceniem słuchu 1x 45 min.

1x 1,5 godziny (90min.)

Lidia Duda
Instrument główny 2 X 30 min. Wg przydziału
Zespół rytmiczny 45 min. Lidia Duda
III Rytmika z kształceniem słuchu 1 x 45 min.

1 x 1,5 godziny (90 min.)

Lidia Duda
Instrument główny 2 x 30 min. Wg przydziału
Zespół rytmiczny 45 min. Lidia Duda
IV Kształcenie słuchu 2 x 45 min. Hanna Malicka
Audycje muzyczne 1 x 45 min. Magdalena Rugała
Instrument główny 2 x 45 min. Wg przydziału
Chór lub zespół lub orkiestra 90 minut Chór- Hanna Malicka

Orkiestra dęta-

Julia Ogrodnik

Zespół wokalny-

Hanna Malicka

Zespół akordeonowy-

Janusz Darmonos,

zespół perkusyjny –

Ryszard Troszczyński

zespół trąbkowy- Wiesław Remlein

zespół gitarowy- Wiesław Kuśnierczak

V Kształcenie słuchu 2x 45 min. Hanna Malicka
Audycje muzyczne 1x 45 min. Magdalena Rugała
Instrument główny 2x 45 min. Wg przydziału
Fortepian dodatkowy (oprócz pianistów) 1x 30 min. Wg przydziału
Chór lub zespół lub orkiestra 90 minut Chór- Hanna Malicka

Orkiestra dęta-

Julia Ogrodnik

Zespół wokalny-

Hanna Malicka

Zespół akordeonowy-

Janusz Darmonos,

zespół perkusyjny –

Ryszard Troszczyński
zespół trąbkowy- Wiesław Remlein

zespół gitarowy- Wiesław Kuśnierczak

VI Kształcenie słuchu 2 x 45 min. Hanna Malicka
Audycje muzyczne 1 x 45 min. Magdalena Rugała
Instrument główny 2 x 45 min. Wg przydziału
Fortepian dodatkowy (oprócz pianistów) 1x 30 min. Wg przydziału
Chór lub zespół lub orkiestra 90 minut Chór- Hanna Malicka

Orkiestra dęta-

Julia Ogrodnik

Zespół wokalny-

Hanna Malicka

Zespół akordeonowy-

Janusz Darmonos,

zespół perkusyjny –

Ryszard Troszczyński

zespół trąbkowy- Wiesław Remlein

zespół gitarowy- Wiesław Kuśnierczak

CYKL CZTEROLETNI
I Kształcenie słuchu 2 x 45 min. Hanna Malicka
Instrument główny 2 x 45 min. Wg przydziału
II Kształcenie słuchu 2 x 45 min. Lidia Duda
Audycje muzyczne 1 x 45 min. Magdalena Rugała
Instrument główny 2 x 45 min. Wg przydziału
Chór lub zespół lub orkiestra 90 minut Chór- Hanna Malicka

Orkiestra dęta-

Julia Ogrodnik

Zespół wokalny-

Hanna Malicka

Zespół akordeonowy-

Janusz Darmonos,

zespół perkusyjny –

Ryszard Troszczyński

zespół trąbkowy- Wiesław Remlein

zespół gitarowy- Wiesław Kuśnierczak

III Kształcenie słuchu 2 x 45 min. Lidia Duda
Audycje muzyczne 1 x 45 min. Magdalena Rugała
Instrument główny 2 x 45 min. Wg przydziału
Fortepian dodatkowy (oprócz pianistów) 1 x 30 min. Wg przydziału
Chór lub zespół lub orkiestra 90 minut Chór- Hanna Malicka

Orkiestra dęta-

Julia Ogrodnik

Zespół wokalny-

Hanna Malicka

Zespół akordeonowy- Janusz Darmonos,

zespół perkusyjny –

Ryszard Troszczyński

zespół trąbkowy- Wiesław Remlein

zespół gitarowy- Wiesław Kuśnierczak

IV Kształcenie słuchu 2 x 45 min. Hanna Malicka
Audycje muzyczne 1 x 45 min. Magdalena Rugała
Instrument główny 2 x 45 min. Wg przydziału
Fortepian dodatkowy (oprócz pianistów) 1 x 30 min. Wg przydziału
Chór lub zespół lub orkiestra 90 minut Chór- Hanna Malicka

Orkiestra dęta-

Julia Ogrodnik

Zespół wokalny-

Hanna Malicka

Zespół akordeonowy-

Janusz Darmonos,

zespół perkusyjny –

Ryszard Troszczyński

zespół trąbkowy- Wiesław Remlein

zespół gitarowy- Wiesław Kuśnierczak