Historia

Powstanie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. St. Moniuszki w Zbąszyniu jest nierozerwalnie związane z postacią Antoniego Janiszewskiego, z którego inicjatywy powstało otwarte 24 września 1950 r. z 35-ciu uczniami Wiejskie Ognisko Muzyczne. Pierwszymi wykładowcami byli :Telesfor Barczyński (skrzypce), Henryk Basiński (instr.dęte), Jan Goliński (akordeon), Eleonora Stehr (fortepian) i Tomasz Śliwa (instr.ludowe ). Już w nastepnym roku liczba uczniów wzrosła do 120 i Zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 19.03.1951 r placówka ta została upaństwowiona .W listopadzie 1951 r działał już 50–cio osobowy zespół akordeonistów prowadzony przez Jana Golińskiego i 30-osobowa orkiestra smyczkowa pod kierownictwem Antoniego Janiszewskiego.W grudniu 1952 roku Orkiestra smyczkowa wraz z kapelami ludowymi wystąpiła na pokazie Państwowych Ognisk Artystycznych
w Warszawie zdobywając sobie ogromne uznanie słuchaczy (Express Poznański 24/25.12.1953r).Państwowe Ognisko Muzyczne odwiedzali często goście z ZSRR , Bułgarii ,Litwy,NRD i RFN zainteresowani szczególnie nauką na instrumentach ludowych regionu  zbąszyńskiego (kozioł ślubny i weselny , sierszenki ).Liczne sukcesy zespołów muzycznych i dobre wyniki nauczania spowodowały ,że Zarządzeniem nr 188 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 31 października 1959 r Państwowe Ognisko Muzyczne zostało przemianowane na Państwową Szkołę Muzyczną im.St.Moniuszki.

Pierwszy skład  Rady Pedagogicznej przedstawiał się następująco:

1. Jarosława Szypczyńska – fortepian
2. Maria Sobańska – fortepian
3. Barbara Żurowska – fortepian
4. Jan Goliński – akordeon
5. Franciszek Sieradzki – skrzypce
6. Rudolf Malec – instrumenty smyczkowe, szarpane
7. Henryk Basiński – instrumenty dęte
8. Franciszek Sikora – puzon , perkusja
9. Tadeusz Priebe – trąbka
10. Maria Waliszewska – rytmika
11. Jadwiga Poczekaj – umuzykalnienie , zasady muzyki
12. Zbigniew Kordysz – harmonia , kształcenie słuchu
13. Felicja Kurowiak – śpiew solowy
14. Tomasz Śliwa – instrumenty ludowe
15. Antoni Janiszewski – zespoły kameralne , orkiestra

W roku szkolnym 1960/61 liczba uczniów wzrosła do 200.Wychowankami Szkoły były dzieci nie tylko ze Zbąszynia i jego najbliższych okolic  , lecz również z Nowego Tomyśla , Babimostu , Świebodzina i Trzciela.Jednym z największych sukcesów w początkowej fazie istnienia szkoły było III miejsce zajęte przez Kapelę Ludową pod kierownictwem Tomasza Śliwy na XII Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym w Llangollen (Wielka Brytania)1959r.

Dyrektor Antoni Janiszewski kładł ogromny nacisk  na muzykowanie zespołowe. Obok dużego zespołu akordeonistów (kier.najpierw J.Goliński potem Tadeusz Laufer ) i orkiestry dętej (kier.T.Priebe ) powstała w grudniu  1971 r  Dziewczęca Orkiestra Dęta „Szałamaje” przemianowana później na „Zbąszyńskie dziewczęta”.Od samego początku orkiestra ta obok szkolnej kapeli ludowej stała się wizytówką muzyczną Zbąszynia zarówno w naszym regionie jak i w wielu innych miastach Polski.W 1973 roku dyrektor Antoni Janiszewski przeszedł na zasłużoną emeryturę a jego najukochańsza orkiestra „Zbąszyńskie dziewczęta” znalazła opiekę w Stowarzyszeniu Muzyków Ludowych.

Po Antonim Janiszewskim stanowisko dyrektora objął mgr Ryszard Szczepański, a jego zastepcą został mgr Zbigniew Bartz.Początek pracy nowej Dyrekcji to „mocne uderzenie” w postaci współorganizacji pierwszej Biesiady Koźlarskiej w Nądni k.Zbąszynia (XII 1973  obecnie odbywają się w Zbąszyniu ).Z inicjatywy dyr. R.Szczepańskiego odbywały się koncerty „przy świecach” z udziałem wielce szanownych i znanych muzyków jak Benon Hardy – pianista i organista czy dr Jerzy Młodziejowski.Szkoła nawiązała kontakty muzyczne z Cottbus (NRD) i Czechosłowacją.Uczniowie zdobywali laury w konkursach akordeonowych w Gubinie (1976) i Instrumentów dętych w Świebodzinie  (1976).

W 1975 r Urząd Wojewódzki w Poznaniu  powierzył dyr Ryszardowi Szczepańskiemu organizację Szkoły Muzycznej w Nowym Tomyślu. Pierwszą rekrutacje do niej przeprowadzili nauczyciele  naszej szkoły tworząc  równocześnie w dużej części pierwszą kadrę nowej placówki.

W roku szkolnym 1976/77 stanowisko  dyrektora PSM I st. im.St.Moniuszki w Zbąszyniu objął mgr Zbigniew Bartz.W grudniu 1976 r na zaproszenie Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego im.St.Moniuszki na 22 koncerty dla młodzieży szkolnej w Warszawie wyjechała Kapela Ludowa w skladzie :Zbigniew Mańczak ,Bernard Frącek i Jan Prządka.Dużą aktywnością wyróżniał się zespół akordeonowy kierowany przez T.Laufra.Uczniowie dobrze prezentowali się na przeglądach i konkursach.Na III Konkursie akordeonistów w Gubinie uczeń Ireneusz Borowicz z kl.T.Laufra uzyskał wyróżnienie , a w Międzywojewódzkim Konkursie gry na instrumentach dętych w Świebodzinie Marek Fabisiak – trąbka z kl.T.Priebe zdobył I miejsce (1980).W czerwcu 1980r na konfrontacjach Kapel Dzudziarskich w Poznaniu Kapela Ludowa uzyskała III nagrodę , a w lipcu 1982r w Bydgoskich impresjach muzycznych otrzymała nagrodę specjalną.

W połowie września 1984r stanowisko dyrektora objął  mgr Kordian Górski.Utworzona została klasa śpiewu solowego  na efekty , której nie trzeba było długo czekać bo już w 1986r uczeń Jarosław Świrszcz z klasy śpiewu Marii Przechery otrzymał wyróżnienie na Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze.W kwietniu 1988 uczeń Sebastian Łukaszewski – flet zajął II miejsce na Wojewódzkim Przeglądzie gry na instrumentach dętych w Zielonej Górze.

Od 1.IX.1988 dyrektorem szkoły została mgr Maria Czuchwicka.Do sukcesów  uczniów klasy instrumentów dętych i kapeli ludowej dołączyli też pianiści. I tak w Wojewódzkim Przeglądzie klas fortepianu w Zielonej Górze ( IV 90r) Lidia Dolińska z klasy fortepianu Katarzyny Kmiećkowiak zdobyła I miejsce a Aleksandra Białecka z klasy fortepianu pani dyrektor zajęła miejsce w I grupie.

W październiku 1990r mgr Maria Czuchwicka złożyła rezygnację ze stanowiska dyrektora.Do czasu powołania nowego dyrektora funkcje tę sprawowali nauczyciele Maria Sobańska i Henryk Skotarczyk pod czujnym okiem CEA (wizytator mgr K.Karcz ) i Burmistrza Miasta i Gminy Zbąszyń (mgr inż.R.Szczepaniaka).Od 1.12.1990r funkcję p.o. dyrektora objął mgr Andrzej Niedziałkowski , który po wygranym konkursie na to stanowisko (V 1991 r ) pełnił je do dnia 31 sierpnia 2012r.
Od 1 września 2012r. do dnia dzisiejszego dyrektorem szkoły jest Julita Skowrońska. To podczas jej kadencji szkoła przeniosła się do nowego budynku.

Potwierdzeniem poziomu nauczania w naszej szkole jest uczestnictwo i zajmowanie wysokich miejsc przez uczniów na konkursach, turniejach i festiwalach muzycznych:

  • w maju 1992r na Konkursie Młodego Muzyka w Szczecinku uczennica Katarzyna Brajerek – róg (z klasy mgr K.Kostyry ) zajęła III miejsce w kategorii instrumentów dętych blaszanych,
  • w lutym 1993r na Regionalnym Przeglądzie Sekcji Fortepianu w Zielonej Górze uczennica Aleksandra Białecka ( z klasy mgr M.Czuchwickiej ) zajęła II miejsce,
  • w maju 1993r kapela Ludowa (kl.Jarosława Skotarczyka ) wystąpiła z powodzeniem w  Szczecińskiej Gali Artystycznej,
  • w marcu 1994r w Regionalnym Przeglądzie Instrumentów Smyczkowych w Zielonej Górze uczennica Wirginia Suchorska ( z klasy mgr B.Wąsowskiego ) zajęła IV miejsce,
  • gitarzysta Jacek Kny (klasa J.Musielaka ) zajął IV miejsce w Regionalnym przeglądzie Gitary w Świebodzinie (1994 ),
  • na II Międzywojewódzkim Konkursie gitary  klasycznej w Żaganiu Marek Mądrzak (klasa J.Musielaka ) otrzymał wyróżnienie (1995),
  • w IV Zachodniopomorskim Międzywojewódzkim Konkursie Perkusyjnym Szkół Muzycznych I stopnia w Szczecinie uczeń  Przemysław Kurasiński ( klasa mgr R.Troszczyńskiego) zajął III miejsce (1998 r).
  • na IX Poznańskim Konkursie Instrumentó Dętych Blaszanych Joanna Repich (z klasy rogu mgr Kazimierza Kostyry) zajęła I miejsce
  • Patrycja Motylińska (z klasy rogu mgr K. Kostyry) została wyróżniona na XI Poznańskim Konkursie Instrumentów Dętych Blaszanych
  • na IX Zachodniopomorskim Konkursie Perkusyjnym w Stragardzie Szczecińskim Jakub Lewandowski (klasa perkusji mgr R. Troszczyńskiego) zajął I miejsce w I grupie (21.03.05)

To tylko niektóre osiągnięcia uczniów PSM I st.im.St.Moniuszki w okresie 50 lat istnienia.

Bardzo ważnym elementem działalności naszej szkoły jest organizacja koncertów dla środowiska. Ich liczba – 1500 świadczyć może o dużej aktywności organizacyjnej .Były to koncerty naszych uczniów ale również zaproszonych  zespołów i solistow z kraju i zagranicy. W latach 90.  zorganizowaliśmy następujące koncerty:

26.10.1990r – Chóru policjantów „Politie Koor” z Hogezand (Holandia) pod dyr. Sima Noordhofa
15.03.1991r – Koncert Łukasza Szyrnera – wiolonczela i Macieja Szyrnera z PSM Szkoła Talentów z Poznania
22.11.1991r – Koncert uczniów Szkoły Muzycznej z Wilna (Litwa)
30.03.1992r – Koncert kwintetu akordeonowego „Corcetino „ z Wilna (Litwa)
13.04.1992r – Koncert uczniów PSM I st.im.W.Lutosławskiego z Nowego Tomyśla
22.04.1992r – Koncert L^orchestre De^loffre z Rennes (Francja)
23.10.1992r – Koncert Chóru Męskiego „Beestwood” z Anglii
25.11.1992r – Koncert Studio Muzycznego „Rapsodia „ z Dubnej k.Moskwy (Rosja)
27.12.1992r – Koncert Chóru Męskiego „Arion” C.K.Zamek z Poznania
08.03.1993r – Koncert Le Choeur d^Enfants z Rennes (Francja)
21.05.1993r – Koncert Chóru Kameralnego i Orkiestry z PSM II st.im.F.Chopina z Poznania
27.01.1994r – Koncert Poznańskiego Chóru Kameralnego „Dysonans” pod dyr. M.Wdowickiej
04.03.1994r – Koncert Chóru Kameralnego „Chorea” z Rennes (Francja)
09.03.1994r – Koncert uczniów Liceum Muzycznego im.M.Karłowicza z Poznania
20.05.1994r – Koncert Chóru Męskiego „Arion” C.K.”Zamek” z Poznania i Big Band z ZSM w Poznaniu
24.11.1994r – Koncert Radosława Pujanka – skrzypce z Poznania „Szkoła Talentów”
27.01.1995r – Koncert Katarzyny Górskiej – wiolonczela z PLM im.M.Karłowicza z Poznania i Bronisława Madziara z PSM „Szkoła Talentów” z Poznania
11.07.1995r – Koncert Chóru Dzieci Bretanii z Rennes (Francja )
06.11.1995r – Koncert Bajanistów z Kijowa (Ukraina)
24.05.1996r – Recital Skrzypcowy R.Pujanka –skrzypce z A.M.w Poznaniu
25.02.1997r – Koncert laureatów konkursów wiolonczelowych w kraju i zagranicą – Katarzyna Górska , Magdalena Pietraszewska , Andrzej Nowicki.
09.04.1997r – Recital fortepianowy Elwiry Janiec
10.04.1997r – Recital akordeonowy – Wojciech Jurgiel i Tomasz Drakr PLM w Poznaniu
23.05.1997r – Koncert harfistki Anny Faber
26.05.1997r – Recital waltorniowy Katarzyny Brajerek
01.10.1997r – Koncert  „Spotkanie z muzyką” Jerzy Nalepka – gitara klasyczna i Andrzej Sowiński – instrumenty perkusyjne z A.M. w Łodzi
25.03.1998r – Recital fortepianowy Lidii Dolińskiej
25.05.1998r – spotkanie z kompozytorem Zygmuntem Koniecznym z „Piwnicy pod Baranami
23.09.1998r – Recital waltorniowy K.Brajerek i K.Kostyry
04.01.1999r – Recital fortepianowy Aleksandry Białeckiej
19.01.1999r – Koncert z okazji 80 rocznicy Powstania Wlkp. wykonawcy Chór Męski „Arion”  z C.K.”Zamek” w Poznaniu i Kapeli  Zamku Rydzyńskiego
19.02.1999r – Koncert  Chopinowski w wykonaniu tegorocznych dyplomantów PSM II st im.F.Chopina w Poznaniu i PLM im.M.Karłowicza z Poznania z klasy prof.B.Jarantowskiej.
03.09.1999r – Recital fletowy w wykonaniu Anny Jundził, Elżbiety Turczyńskiej  Lucyny Żołnierek
27.04.2000r – Koncert Chóru „Dzieci Bretanii” z Rennes (Francja)
02.05.2000r i 2001r – występ kapeli koźlarskiej i Orkiestry dętej na Wielkopolskich Spotkaniach z Książką, Radiem i Telewizją (Poznań – Arena)
05.05.2000r – Recital gitarowy Jacka Kny
03.10.2001r – Koncert uczniów OSM i. H. Wieniawskiego z Poznania
15.10.2002r – Koncert Kwintetu akordeonowego z Litwy
03.11.2003r – Koncert Teresy Kaban – Błażej (fortepian) i Henryka Błażeja (flet) z Krakowa
17.01.2005r – udział Orkiestry dętej w Wieczornicy z okazji rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego
22.05.2005r – koncert jubileuszowy z okazji 20-lecia Orkiestry dętej
17.01.2006r koncert chóru „Poznańskie słowiki” i zespołu folklorystycznego „Wielkopolanie”
13.05 2007r – koncert Chóru męskiego „Arion” z CK Zamek oraz Orkiestry dętej
17.10.2007r – koncert „Arcydzieła muzyki polskiego baroku” w wykonaniu chóru „Poznańskie słowiki”oraz zespołu kameralnego Filharmonii poznańskiej pod dyrekacją Stefana Stuligrosza i Tomasza Dzięcioła
05.08.2007r – koncert Orkiesrty dętej i kapeli ludowej na Starym Rynku w Poznaniu oraz w Parku Wilsona
20.10.2007r – koncert Orkiestry dętej z okazji 95-lecia Chóru Męskiego „Arion” w Auli UAM w Poznaniu

Koncerty dużych zespołów (chóry , orkiestry ) odbywały się w Kościele Parafialnym w Zbąszyniu dzięki życzliwości naszego proboszcza X Zbigniewa Piotrowskiego , któremu z serca dziękujemy.

Co roku w okresie Bożego Narodzenia poza koncertami kolęd  w wykonaniu Chóru Szkolnego (kier.art.J.Skowrońska) i Orkiestry dętej  (kier.art.K.Kostyra ) , nauczycielki rytmiki przygotowywały Jasełka oraz inscenizacje bajek dla dzieci.Wśród przygotowujących te programy na przestrzeni ostatnich lat były nauczycielki : Eleonora Błaszkiewicz , Dorota Łakoma , Maria Przechera , Julita Skowrońska, Lidia Duda i Magdalena Rugała.

W organizowanych od 1973r Biesiadach Koźlarskich początkowo w Nądni k.Zbąszynia a obecnie w Zbąszyniu biorą udział uczniowie  z naszej szkoły zdobywając nagrody indywidualne ( klasa instrumentów ludowych , którą prowadzi obecnie Jan Sylwester Prządka).

W 60-leciu istnienia naszą szkołę ukończyło  około 1000 absolwentów , z których wielu ukończyło szkoły muzyczne typu średniego i Akademie Muzyczne.Są obecnie muzykami Filharmonii Poznańskiej i Teatru Wielkiego w Poznaniu oraz nauczycielami w Polskich Szkołach Muzycznych.

Obecnie pobiera naukę w naszej szkole 143 uczniów ze Zbąszynia , Zbąszynka , Trzciela i innych  pobliskich miejscowości.Rada Pedagogiczna sklada się z 24 nauczycieli , większość z nich dojeżdża z Poznania. Szkoła posiada bibliotekę i płytotekę (płyty CD) ,którą prowadzi p.Magdalena Rugała. Personel administracyjno – obsługowy to 9 osób z Panią Anną Łużną – sekretarzem szkoły na czele.
Od września 2014r. Szkoła mieści się w nowym budynku i dysponuje wspaniałą salą koncertową.
Nowe jest wyposażenie Szkoły, nie tylko w meble i pomoce dydaktyczne, zakupiono także nowe instrumenty. Z finansów Projektu POIiŚ dotowano zakup dwóch fortepianów- Yamaha C7 grand piano oraz Yamaha C6 grand piano, pięć pianin  Petroff, skrzypce we wszystkich rozmiarach oraz wszystkie instrumenty dęte: trąbki, saksofony, klarnety, flety i waltornię. W roku 2015 ze środków CEA zakupiona została marimba Yamaha.