Kalendarz roku szkolnego 2020/21

I SEMESTR  01.09.2020 – 14.02.2021

II SEMESTR  15.02.2021- 25.06.2021

 1. Czas pracy placówki poniedziałek- piątek 08:00-20:15.
 2. Dyżury dyrektora: środy 14:00-15:45
 3. Ferie i przerwy świąteczne:
 • zimowa przerwa świąteczna 23.12. 2020- 01.01.2021
 • ferie zimowe 15.02.2021-28.02.2021
 • wiosenna przerwa świąteczna 01.04-06.04.2021
 • wakacje letnie 26.06.2021-31.08.2021
 1. Dni wolne:
 • 10.2020r. Dzień Edukacji Narodowej (środa)
 • 11.2020r. (środa) Święto Niepodległości
 • 05.2021r. Święto Konstytucji 3.maja
 1. Boże Ciało 03.06.2021r. , dodatkowy dzień wolny 04.06.2021 r.
 2. Egzaminy promocyjne i końcowe 31.05.2020-18.06.2021r.
  (wg planów kierowników sekcji)
 3. Rekrutacja:
 • składanie podań 04.05.2021- 28.05.2021 r.
 • Akcja rekrutacyjna 04.05-28.05 2021 r.
 1. Spotkania z rodzicami:
 • organizacyjne 03.09.2020 r. piątek, forma obiegowa
 • wywiadówki w terminach ustalanych przez nauczycieli instrumentów głównych listopad 2020r. i kwiecień 2021r.
 1. Podanie informacji o przewidywanej ocenie semestralnej i końcoworocznej (oprócz nauczycieli instrumentów głównych)
 • I semestr do 22.01.2021
 • II semestr do 4 czerwca 2021
 • informacja o prognozowanej ocenie negatywnej (wszystkie przedmioty) do 21maja 2021r. -w dzienniku elektronicznym lub pisemnie.

10.  Koncerty szkolne:

05. X 2020

Poniedziałek
17:00

Pasowanie na ucznia.
05.11.2020
czwartek
17:00
Popis Klasa II c.6
11.XI 2020
17:00
Uroczystość pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich

Orkiestra dęta

26. XI czwartek
17:00
Popis klasy III c.6
21. XII 2020 poniedziałek
17:00
Wielki koncert Świąteczny
6 .01.2021 r.

środa

Koncert kolędowy w kościele

Chór, orkiestra dęta, zespoły, kapela ludowa

21. I 2021

czwartek

17:00

Koncert z okazji Dnia Babci

Klasa IV c.6

22.03.2021

poniedziałek

17:00

Popis klasa V c.6
21.04.2021
środa17:00
Popis klas II i III c.4
10.05.2021

Poniedziałek

17:00

Koncert debiutów
kl. I c.6 i I c.4
30.05.2021

16:00

niedziela

Koncert z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka
24.06.2021

czwartek

17:00

Koncert absolwentów

i uroczyste wręczenie dyplomów