Kontakt

Tel:

68 386 60 02

+48 728 761 743

email: sekretariat@psmzbaszyn.pl
stroiciel: Tadeusz Wawrzyński 601 053 957

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Zbąszyniu, ul. 17 stycznia 69, 64-360 Zbąszyń

  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@psmzbaszyn.pl

  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora

  4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt

  5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat

  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu