Materiały z kształcenia słuchu

Linki do powtórzenia tematów z Kształcenia słuchu

 I Zagadnienia wstępne

 

1 Pięciolinia i notacja nut (L.1)

https://www.youtube.com/watch?v=uec_e2R–c4

 

2 Klucz wiolinowy ( L.2)

https://www.youtube.com/watch?v=bzGj5hH94xc

 

3 Klucz basowy (l.3)

https://www.youtube.com/watch?v=lWEMxd69xMg

 

4 Nazwy literowe dźwięków w kluczu wiolinowym (l.4)

https://www.youtube.com/watch?v=rUJ4LwjMvws

 

5 Nazwy literowe dźwięków w kluczu basowym (l.5)

https://www.youtube.com/watch?v=icnYT3uKsEk

 

6 Wartości rytmiczne i pauzy (l.55)

https://www.youtube.com/watch?v=0yAHk5kK854

 

7 Metrum i rodzaje taktów (l.50)

https://www.youtube.com/watch?v=tpMCTcdspy4

 

 1. Znaki chromatyczne (l.7)

 

1 Rodzaje znaków chromatycznych

 1. a) krzyżyk

https://www.youtube.com/watch?v=tvkTK29fP0w

 1. b) bemol

https://www.youtube.com/watch?v=byew6Pjvbho

 1. c) kasownik

https://www.youtube.com/watch?v=1uh1LFEpCWo

 

2 Znaki przykluczowe i przygodne (l.11)

https://www.youtube.com/watch?v=HW8sTPbbhDQ

 

3 Kolejność znaków przykluczowych (l.17)

https://www.youtube.com/watch?v=E_ac_tf43pY

 

4 Podwójne znaki chromatyczne (l.46 oraz 25)

https://www.youtube.com/watch?v=4B0tRnAHaWk

https://www.youtube.com/watch?v=iRFev0Sc7MM

 

5 Enharmoniczna zamiana dźwięków (l.47)

https://www.youtube.com/watch?v=fwYNq3LiCTY

 

 

III. Interwały

 

1 Interwały proste (l.8) cz.I

https://www.youtube.com/watch?v=MnrmEFQCBW8

 

2 Interwały proste cz.II (l.8)

https://www.youtube.com/watch?v=VYaYHPsB-Hg

 

3 Budowanie interwałów (l.9)

https://www.youtube.com/watch?v=Ugbe3Qh1WVs

 

 

4 Interwały proste – ćwiczenia

 

 1. a) Sekundy i tercje cz.I

https://www.youtube.com/watch?v=MoA2kDJ5IfE

 

 1. b) Kwarty i kwinty czyste cz.II

https://www.youtube.com/watch?v=Nr7hi_S3yCg

 

 1. c) Seksty cz.III

https://www.youtube.com/watch?v=c_FzGgXqZPs

 

 1. d) Septymy cz.IV

budowanie septym wykorzystując przewroty interwałów

https://www.youtube.com/watch?v=5P-pt22m1-o

 

 1. e) Ćwiczenia z interwałami – cz. V – budowanie interwałów prostych od 1 do 8

https://www.youtube.com/watch?v=5P-pt22m1-o

 

5 Konsonanse i dysonanse (l.12)

https://www.youtube.com/watch?v=BfnO-gNmR4M

 

6 Przewroty interwałów (l.10)

https://www.youtube.com/watch?v=yjyysJ5DfoI

 

 

 1. Trytony

 

1 Trytony w gamie durowej l.48

https://www.youtube.com/watch?v=a6PQNR2NWDI

 

ćwiczenia – tryton w dur

https://www.youtube.com/watch?v=JL6QItqu_B4

 

2 Trytony w gamie molowej harmonicznej (l.49)

https://www.youtube.com/watch?v=oTGRAEuVZwc

 

ćwiczenia – tryton w moll

https://www.youtube.com/watch?v=edP4S_Vpf0o

 

 

 1. Budowa trójdźwięków i ćwiczenia

 

1 Ogólnie (l.18)

https://www.youtube.com/watch?v=Uq3V5YDrAOs

 

2 Durowy (l.19)

https://www.youtube.com/watch?v=O0h7kAc4IHk

 

3 Molowy (l.20)

https://www.youtube.com/watch?v=GRnFl6p0_TE

 

4 Zmniejszony (l.23)

https://www.youtube.com/watch?v=A0xvymTPdS8

 

5 Zwiększony (l.24)

https://www.youtube.com/watch?v=11RbzaTVTdw

 

 

6 Przewroty trójdźwięku

 

 1. a) durowego (l.21)

https://www.youtube.com/watch?v=_oSCaQtuKeM

 

 1. b) molowego (l.22)

https://www.youtube.com/watch?v=_jIgf5iavCY

 

 

 

7 Budowanie trójdźwięków dur i moll – ćwiczenia

 

 1. a) Ćwiczenia (I)

https://www.youtube.com/watch?v=DTwhZP4YDOY

 

 1. b) Ćwiczenia (II)

https://www.youtube.com/watch?v=GN9vZ4-Rw2w

 

 1. c) Ćwiczenia (III)– budowanie w dół od podanego dźwięku (czyli od kwinty trójdźwięku)

https://www.youtube.com/watch?v=bbPWsrH5fdU

 

 1. d) Ćwiczenia (IV) – trójdźwięk zmniejszony i zwiększony

https://www.youtube.com/watch?v=BuDBUYMcw1A

 

 1. e) Ćwiczenia (V) – określanie trójdźwięku po zapisie

https://www.youtube.com/watch?v=5P-pt22m1-o

 

8 Trójdźwięki na kolejnych stopniach gamy durowej (l.43)

https://www.youtube.com/watch?v=cWNynw2i1gE

 

9 Trójdźwięki na kolejnych stopniach gamy molowej harmonicznej l.63

https://www.youtube.com/watch?v=r-udUQ16MhQ

 

 

 

 1. GAMY

 

 1. A) Skala durowa

 

1 Gama durowa (l.6)

https://www.youtube.com/watch?v=FpoM4FeX2dE

 

2 Triada harmoniczna w tonacji durowej (l.29)

https://www.youtube.com/watch?v=cstkyAYKr9s

 

 1. B) Skala molowa

 

1 Gama molowa eolska (naturalna) (l.13)

https://www.youtube.com/watch?v=vedg9Bxo8ug

 

2 Gama molowa harmoniczna (l.14)

https://www.youtube.com/watch?v=_sNBGiXy8AI

 

3 Gama molowa dorycka (l.15)

https://www.youtube.com/watch?v=uR_8IwbCxAc

 

4 Gama molowa melodyczna (l.16)

https://www.youtube.com/watch?v=_DmYvk5bDtA

 

5 Triada harmoniczna w tonacji molowej (l.30)

https://www.youtube.com/watch?v=Fq25RXmlXb8

 

6 Określanie gamy, z której pochodzi podany tetrachord (l.58)

https://www.youtube.com/watch?v=1mnKwlawsb4

 

 1. C) Pokrewieństwo gam

 

1 Gamy równoległe (paralelne) (l.40)

https://www.youtube.com/watch?v=fbJlbPU23cw

 

2 Gamy jednoimienne l.41

https://www.youtube.com/watch?v=niHxc7qsuZA

 

3 Pokrewieństwo kwintowe l.42

https://www.youtube.com/watch?v=EWetrDr03QQ

 

4 Koło kwintowe l.45

https://www.youtube.com/watch?v=SJxbl1O2Kq4

 

5 Pokrewieństwo gam – ćwiczenia

https://www.youtube.com/watch?v=J9FpJHbleaI

 

 

 

VII. Dominanta septymowa

 

1 Postać zasadnicza (l.31)

https://www.youtube.com/watch?v=KnpRKYoqtuo

 

2 I przewrót D7 (l.32)

https://www.youtube.com/watch?v=SgZHdkB8Qsw

 

3 II przewrót l.33

https://www.youtube.com/watch?v=GSVE7c_L3no

 

4 III przewrót D7 (l.34)

https://www.youtube.com/watch?v=YK2jbPhA0q4

 

5 Brzmienie D7 (l.35)

https://www.youtube.com/watch?v=sWMV91FWPMY

 

6 Określanie postaci D7 (l.36)

https://www.youtube.com/watch?v=QvAcUMhiyRY

 

7 Określanie tonacji D7 (l.37)

https://www.youtube.com/watch?v=bey9MeHmUZU

 

8 Rozwiązanie D7-T  (l.38)

https://www.youtube.com/watch?v=0p3Nnn2jhY4

 

9 Rozwiązanie D7 w przewrotach na T (l.39)

https://www.youtube.com/watch?v=niHxc7qsuZA

 

10 Ćwiczenia z D7

 

Cz.I

https://www.youtube.com/watch?v=954pOWYXmBU

cz.II

https://www.youtube.com/watch?v=Vn5zuqMX0AI

cz.III

https://www.youtube.com/watch?v=3j0tpZ5q3dk

cz.IV

https://www.youtube.com/watch?v=xAhE_5RObPs

cz.V

https://www.youtube.com/watch?v=H9lohj2VtEc

 

VIII. Pozostałe zagadnienia

 

1 Nazwy oktaw na klawiaturze (l.27)

https://www.youtube.com/watch?v=CxB8vXQN_eY

 

2 Przenośnik oktawowy l.28

https://www.youtube.com/watch?v=mOboJG9fTUc

 

3 Pentatonika bezpółtonowa l.57

https://www.youtube.com/watch?v=nCxwpbfPRM0

 

4 Skala góralska l.59

https://www.youtube.com/watch?v=I8seeRZHcVw

 

5 Skala cygańska i odmiany l.60

https://www.youtube.com/watch?v=_9tzu-Zodw0

 

6 Interwały zwiększone i zmniejszone l.61

https://www.youtube.com/watch?v=LmsJjPe7qSo

 

7 Odmiany gamy durowej (l.62)

https://www.youtube.com/watch?v=eIXGmDtCmyQ

 

8 Agogika – oznaczenia tempa

https://www.youtube.com/watch?v=lx1fnC1Y3RA

 

9 Dynamika – siła dźwięku

https://www.youtube.com/watch?v=M03D2nzCIIA

 

 

 1. Rytm

 

1 Grupy rytmiczne w taktach ćwierćnutowych l.51

https://www.youtube.com/watch?v=KHwurCP7d1g

 

2 Grupowanie w taktach ćwierćnutowych l.53

https://www.youtube.com/watch?v=0kTKZubDkps

 

3 Grupy rytmiczne w taktach ósemkowych l.52

https://www.youtube.com/watch?v=KK9sh9J5ajs

 

4 Grupowanie w taktach ósemkowych l.54

https://www.youtube.com/watch?v=wh1f7RuJXo4

 

5 Przekształcanie taktów l.56

https://www.youtube.com/watch?v=XSKbhWy91cw