nieobecność nauczyciela gry na akordeonie

W dniach od     12.04.2018r  do 16.04.2018r
nie odbędą się zajęcia gry na akordeonie
z p. Januszem Darmonosem  z powodu choroby.