Nieobecność nauczyciela trąbki

W dniach od 29.01  do 02.02.2018r nie odbędą się lekcje gry na trąbce
z p. Wiesławem Remleinem z powodu choroby.
                                                                                     Dyrektor