nieobecność nauczyciela p.Julia Ogrodnik

W czwartek 21 grudnia 2017r nie odbędą się zajęcia orkiestry dętej
z p. Julią Ogrodnik-Gurzędą z powodu choroby.