Nieobecność nauczycieli

W dniach 4-6 marca nie będzie zajęć z panią Lidią Dudą.

W dniu 21 lutego nie ma zajęć z panem Ryszardem Troszczyńskim.

Od 4 lutego do 5 lutego nie będzie zajęć z panem Januszem Musielakiem.

od 4-8 lutego nieobecna jest pani Julita Skowrońska.

Od dnia 28 stycznia do 14 lutego nie odbędą się zajęcia z panem Janem Prządką