Oddanie do użytku nowej strony internetowej

Oddano do użytku stronę internetową. Wszystkie wydarzenia będą się pojawiały w tej sekcji. Zapraszamy do korzystania z nowej funkcjonalności.