Odwołanie zajęć

W dniach 1-5 października nie odbędą się zajęcia z Panem Robertem Antkowiakiem.

Pani Maria Czuchwicka jest nieobecna w dniach 18-21 września.

W dniu 20 września nie odbędą się zajęcia orkiestry dętej.