Odwołanie zajęć

W dniach 3-7 grudnia nie odbędą się zajęcia z Panem Robertem Hauptmannem.

W dniach 19-23 listopada nie będzie zajęć z Panem Janem Prządką.

W dniu 19 listopada  nie odbędą się zajęcia z Panią Elwirą Janiec- Krajewską.

W dniach 1-5 października nie odbędą się zajęcia z Panem Robertem Antkowiakiem.

Pani Maria Czuchwicka jest nieobecna w dniach 18-21 września.

W dniu 20 września nie odbędą się zajęcia orkiestry dętej.