pasowanie 12 października

Klasa I
12 października, w poniedziałek o godzinie 17:00 w auli szkoły odbędzie się pasowanie uczniów klas pierwszych (c.4 i c.6)
Prosimy o przyprowadzenie pierwszaków o godzinie 16:30 pod aulę.
Dzieciom podczas pasowania może towarzyszyć dowolna ilość członków rodziny. Osoby spokrewnione mogą siadać obok siebie, prosimy o zostawienie jednego wolnego miejsca pomiędzy różnymi rodzinami.
Dorośli zobowiązani są założyć maseczki lub przyłbice.
Po pasowaniu (ok. 17.20) dorośli opuszczają salę, jeśli jest taka konieczność z dzieckiem może pozostać jeden opiekun.
Około 17:30 rozpocznie się przedstawienie baletowe „Charlie w fabryce czekolady” , zaprezentowane przez uczniów Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Olgi Lipińskiej w Poznaniu. Zapraszamy na nie klasy I-III c.6 i I,II c.4. Proszę zaopatrzyć dzieci w maseczki.
Przedstawienie zakończy się ok. 18:15. Wówczas można będzie odebrać dzieci.