Rada rodziców

Skład Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020:

Przewodnicząca- Izabela Trześniewska

Sekretarz- Justyna Mierzyńska

Członkowie:

Izabela Olszewska
Karina Tomińska
Paulina Przybyła
Agnieszka Rybak
Katarzyna Obst

Wypożyczenie instrumentu jest bezpłatne.

Opłaty na Radę Rodziców w kwocie: 30zł. na pierwsze dziecko, 20zł. na drugie dziecko, (pozostałe dzieci z rodziny zwolnione z opłat) miesięcznie, prosimy wnosić na konto: 13 9081 0006 0200 0390 2000 0001