Rada rodziców

Skład Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019:

Przewodnicząca- Izabela Trześniewska

Sekretarz- Justyna Mierzyńska

Członkowie:

Wiesław Ciepielewski

Paweł Nowak

Izabela Olszewska

Anna Piątek

Izabela Skałecka

Wypożyczenie instrumentu jest bezpłatne.

Opłaty na Radę Rodziców prosimy wnosić na konto: 13 9081 0006 0200 0390 2000 0001