rekrutacja 2018

UWAGA

SZANSA DLA SPÓŹNIONYCH!

DODATKOWA REKRUTACJA W DNIACH 3-5 WRZEŚNIA 2018r.
W GODZINACH 16:00-17:00

Komisja Rekrutacyjna publikuje listę osób ZAKWALIFIKOWANYCH do przyjęcia do szkoły oraz LISTA PRZYJĘTYCH

Regulamin przyjmowania kandydatów na rok szkolny 2018/2019

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA