Zastępstwo w klasie perkusji.

W związku z chorobą Pana Ryszarda Troszczyńskiego zajęcia w klasie perkusji od dnia 16 kwietnia br.
będzie prowadził Pan Bartłomiej Miler.