Historia projektu

POIiŚ – informacje znajdziesz tutaj

Historia Projektu „Filharmonia Folkloru polskiego- rozbudowa i przebudowa szkoły muzycznej o salę koncertową, pomieszczenia dydaktyczne i warsztaty”:

„W niektóre rzeczy trzeba najpierw uwierzyć, żeby je zobaczyć”
Ralph Hodgson

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. Im. St. Moniuszki w Zbąszyniu powstała w 1959r. Od początku znajdowała się w budynku przy ul. 17 stycznia 69 w Zbąszyniu. Budynek początkowo wystarczał, aby pomieścić nie tylko sale lekcyjne, ale także mieszkanie dyrektora szkoły
i woźnego. Z czasem placówka się rozwijała, ale sal nie przybywało. W latach 90. budynek nie spełniał już żadnych norm budowlanych. Dyrektorem był wówczas Andrzej Niedziałkowski. To on rozpoczął starania o rozbudowę szkoły.

budynek szkoly

W roku 2008 dzięki zaangażowaniu pracowników Urzędu Gminy Tomasza Kurasińskiego (kierownika Działu Inwestycji, potem zastępcy burmistrza) i  Kamila Sieratowskiego (pracownika odpowiedzialnego za pozyskiwanie funduszy unijnych) złożono po raz pierwszy wniosek o dofinansowanie budowy nowego obiektu szkoły muzycznej w Zbąszyniu. Wniosek został zakwalifikowany, jednak nie uzyskał dofinansowania. Dzięki pomocy pracowników MKiDN wniosek poprawiono i w roku 2012 złożono ponownie. Wnioskodawcą  był dyrektor PSM I st. w Zbąszyniu Andrzej Niedziałkowski, koordynatorem Projektu kierownik Referatu Funduszy Pomocowych Urzędu Gminy w Zbąszyniu Kamil Sieratowski. W lipcu 2012 r.  wniosek uzyskał pozytywną opinię, a projekt skierowano do realizacji. Budowa o łącznej wartości 12 439 860,83 zł. została dofinansowana ze środków XI Priorytetu POIiŚ w kwocie 12 068 190,82. zł. z czego środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowią 10 257 962,18 zł.

Od września 2012r., po przejściu dyrektora Niedziałkowskiego na emeryturę dyrektorem PSM w Zbąszyniu została Julita Skowrońska.
30 listopada 2012r. w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisano umowę o dofinansowaniu projektu. Był to dla zbąszyńskiej szkoły historyczny dzień.

podpisanie umowy

Przy stole od lewej: poseł PO Jakub Rutnicki, burmistrz Tomasz Kurasiński, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski, dyrektor PSM w Zbąszyniu  Julita Skowrońska, dyrektor  Departamentu Szkolnictwa Artystycznego Wiktor Jędrzejec, w tle uczniowie PSM Agata Szulc, Mikołaj Taberski i Jacek Marchwicki po lewej stronie stołu Jan Stlwester Prządka prezes Stowarzyszenia muzyków Ludowych i nauczyciel klasy instrumentów ludowych w PSM w Zbąszyniu.

20 marca 2013r. dyrektor szkoły zamieściła ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane w ramach projektu „Filharmonia Folkloru Polskiego w Zbąszyniu” – rozbudowa i przebudowa Szkoły Muzycznej o salę koncertową, pomieszczenia dydaktyczne i warsztaty.
W postępowaniu przetargowym wybrano firmę Skanska S.A. jako generalnego wykonawcę projektu. Burmistrz Zbąszynia Tomasz Kurasiński zaproponował dyrektor Skowrońskiej przeprowadzkę do opuszczonego budynku przychodni na czas budowy nowego obiektu. Wakacje 2013r. to czas przeprowadzki szkoły i przygotowywania placu budowy.

Przeprowadzka lato 2013r.

przeprowadzka

Wyburzanie starego budynku szkoły lato 2013r.

wyburzanie starego budynku szkoły 1

3 października 2013r. wbudowano kamień węgielny pod budowę nowej siedziby szkoły.

wmurowanie kanmienia węgielnego

Dyrektor Julita Skowrońska, w tle poseł Jakub Rutnicki

panowie na budowie

Od lewej poseł Jakub Rutnicki, minister Bogdan Zdrojewski, burmistrz Tomasz Kurasiński, autor projektu Jerzy Gurawski

podpisanie aktu erekcyjnego

 

Minister Bogdan Zdojewski podpisuje akt erekcyjny.

Budowa trwała od 5 maja 2013r. (pierwszy wpis w dzienniku budowy) do 19 sierpnia 2014r. (protokół przekazania budynku)


budowa 1

Widok z kabiny dźwigu.

budowa 4

Widok korytarza na parterze.

W sierpniu 2014r. nowy budynek został oddany w użytkowanie. Od września 2014r. uczniowie rozpoczęli naukę w nowej siedzibie.

kadra I raz w nowej sali

Kadra pedagogiczna szkoły po raz pierwszy w nowej sali koncertowej.

14 września odbył się dzień otwarty szkoły. Odwiedziło nas wielu Zbąszynian zainteresowanych nowoczesnym budynkiem.

Jan Prządka

Jan Prządka w klasie instrumentów ludowych i goście odwiedzający szkołę.

6 października 2014 odbyła się gala otwarcia obiektu. Podczas tej uroczystości szkołę odwiedziło wielu znakomitych gości.

przecięcie wstęgi

Przecięcie wstęgi. Od lewej- poseł Jakub Rytnicki, burmistrz Tomasz Kurasiński, podsekretarz  stanu w MKiDN Monika Smoleń,
autor projektu Jerzy Gurawski, dyrektor Julita Skowrońska

Monika Smoleń

Podsekretarz stanu MKiDN  Monika Smoleń.

Podczas uroczystości nie zabrakło też atrakcji kulinarnych:

Wójt Cukier

Wójt Gminy Siedlec Adam Cukier z prezentem dla szkoły.

W roku szkolnym 2014/2015 naukę w PSM I st. w Zbaszyniu  rozpoczęło 140 uczniów. Pracuje  tu 25 nauczycieli i 9 pracowników administracji i obsługi. Szkoła kształci w dwóch cyklach: czteroletnim i sześcioletnim.