NIEOBECNOŚCI NAUCZYCIELI – H. Malicka, M. Klorek

Jutro, w środę (2 marca) nie odbędą się zajęcia z Panią Hanną Malicką (kształcenie słuchu).

 

W tym tygodniu nie odbędą się zajęcia przedmiotu instrumenty ludowe z Panem Marcinem Klorkiem.