O patronie

Stanisław Moniuszko od początku istnienia naszej szkoły jest jej patronem. Urodził się w 1819 r. w Ubielu  koło Mińska (na terenie dzisiejszej Białorusi). Studiował w Mińsku, Warszawie i Berlinie. Po studiach zamieszkał w Wilnie, gdzie został organistą w kościele św. Jana, nauczycielem muzyki i dyrygentem teatru. Odbył wiele podróży zagranicznych, między innymi do Petersburga, Pragi, Moskwy i Paryża.

W Wilnie komponował Moniuszko pieśni przeznaczone do domowego muzykowania. Ujął je w zbiory pod nazwą „Śpiewniki domowe.” Tam powstała też pierwsza 2-aktowa wersja opery „Halka”. Pomimo wielu zajmowanych stanowisk z trudem zarabiał na utrzymanie licznej rodziny. W 1858 r. udało mu się wystawić w Warszawie nową, czteroaktową wersję opery „Halka”. Było to wielkie wydarzenie kulturalne połączone z ogromnym sukcesem kompozytora. Otrzymał stanowisko dyrygenta Opery Warszawskiej, uczył w Instytucie Muzycznym, a także założył Warszawskie Towarzystwo Muzyczne. Miał liczne zamówienia.

Premiera opery „Straszny Dwór” odbyła się w Warszawie w roku 1865, niedługo po klęsce powstania styczniowego. Ze względu na patriotyczny charakter dzieła zostało ono wkrótce zdjęte z afisza przez cenzurę. Moniuszko zmarł w Warszawie w 1872 r. Jego grób znajduje się na Cmentarzu Powązkowskim. Muzyka Moniuszki przesycona jest polskością. W większości jego utworów odnaleźć można rytmy mazura, poloneza, krakowiaka czy kujawiaka. Tematyka jego oper dotyczy spraw narodowych. Dlatego uważany jest za twórcę polskiej opery narodowej.

 

Najważniejsze kompozycje:

Opery: „Halka”, „Straszny dwór”, „Hrabina”, „Verbum nobile”, „Flis”, „Paria”.
Operetki: „Jawnuta”, „Nocleg w Apeninach”, „Nowy Don Kiszot”.
Balet: „Na kwaterunku”.
Kantaty: „Widma” do tekstu „Dziadów” A. Mickiewicza, „Sonety krymskie” – do tekstu Adama Mickiewicza,  „Milda”.
Pieśni: ponad 300, większość zebrana w 12. zeszytach „Śpiewników domowych”.
Utwory religijne: Msza Piotrowińska,, Litanie Ostrobramskie”, „Requiem”.
Utwory instrumentalne: uwertura koncertowa „Bajka”, 2 kwartety smyczkowe.