Ochrona danych osobowych

Inspektor danych osobowych:
Paweł Pogorzelski

tel. 608 13 46 75

iod@psmzbaszyn.pl