Przesłuchania CEA

Przesłuchania CEA uczniów klas gitary szkół muzycznych I stopnia Regionu Wielkopolska (soliści i zespoły) odbędą się w dniach 3-4 grudnia 2018r. 
Skład komisji oceniającej:
Przewodniczący: st.wykł. Ryszard Bałauszko- UMFC w Warszawie
                                dr Iwona Bodziak PSM I i II st. w Sanoku
                                Andrzej Makowski PSM I i II st. w Krakowie

Poniżej harmonogram z małymi zmianami ( z dnia 22.11.2018r.)