Rada rodziców

Skład Rady Rodziców na rok szkolny 2021/22

Przewodnicząca- Agnieszka Rybak

Sekretarz- Karina Tomińska
Komisja rewizyjna:
Przewodnicząca- Izabela Olszewska
Członkowie komisji rewizyjnej:
Katarzyna Obst
Marcin Szczechowiak
Członkowie Rady Rodziców:
Katarzyna Podrez
Joanna Łodyga
Małgorzata Śliwa
Paulina Przybyła
Justyna Szukalska

Wypożyczenie instrumentu jest bezpłatne.

Opłaty na Radę Rodziców w kwocie: 30zł. na pierwsze dziecko, 20zł. na drugie dziecko, (pozostałe dzieci z rodziny zwolnione z opłat) miesięcznie, prosimy wnosić na konto: 13 9081 0006 0200 0390 2000 0001