Rozpoczęcie roku szkolnego

Nie będzie  wspólnego rozpoczęcia roku szkolnego w auli. Udajemy się od razu do klas instrumentów w następującym porządku:
godz.14:00 -klasy I-III cyklu 6. letniego i I cyklu 4.letniego
godz. 15:00- klasy IV-VI cyklu 6.letniego i II-IV cyklu 4.letniego
Przydziały do poszczególnych nauczycieli (klas III c.4 i V c.6 fortepian dodatkowy)znajdziecie na tablicy przy drzwiach wejściowych do szkoły. Prosimy, aby z dzieckiem przyszedł jeden opiekun (nie więcej!). Koniecznie skorzystajcie z dyfuzora z płynem odkażającym, a dorosłych prosimy o włożenie maseczki.