Warsztaty podstaw improwizacji

W poniedziałek 9 kwietnia godz.16:00

odbędą się

warsztaty MINI  IMPROWIZACJI

dla wszystkich chętnych instrumentalistów naszej szkoły
zgłaszamy się u swoich nauczycieli instrumentalistów

Prowadzący: mgr Robert Antkowiak