zajęcia 19 grudnia

UWAGA!
19 GRUDNIA O GODZINIE 17:00 ODBĘDZIE SIĘ KONCERT ŚWIĄTECZNY.
UCZNIOWIE, KTÓRZY W NIM UCZESTNICZĄ SĄ W TYM DNIU ZWOLNIENI Z ZAJĘĆ.
POZOSTALI UCZNIOWIE MAJĄ LEKCJE DO GODZINY 16:30