Żegnamy byłego dyrektora Pana Andrzeja Niedziałkowskiego

Urodził się w 1946 r. w Poznaniu. W latach 1964–1968 uczęszczał do Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. F. Chopina, kończąc ją z dyplomem z zakresu fortepianu. W tej szkole pobierał lekcje dyrygentury chóralnej oraz śpiewu solowego. Następnie studiował w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu na Wydziale Wychowania Muzycznego sekcji „A”, gdzie uzyskał tytuł magistra sztuki w zakresie dyrygentury chóralnej u prof. Stefana Stuligrosza i adiunkta Stanisława Wiernowolskiego. W latach 1965–66 pracował jako nauczyciel w Społecznym Ognisku Muzycznym w Buku, a w 1967-1972 w Liceum Ekonomicznym w Poznaniu.
W 1972 r. związał się z Państwowej Szkołą Muzyczną II stopnia im. F. Chopina w Poznaniu.

W latach 1971–2013 pracował jako nauczyciel w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. S. Moniuszki w Zbąszyniu, gdzie od 1990 do 2012 pełnił funkcję dyrektora tej placówki. Śpiewał w chórze „Poznańskie Słowiki” prof. Stefana Stuligrosza, współpracował z chórem „Zmartwychwstanie” w Poznaniu jako z-ca dyrygenta i akompaniator, był asystentem dyrygenta Chóru Akademii Medycznej w Poznaniu. Dyrygował chórem Koła Śpiewaczego im. B. Dembińskiego w Swarzędzu. W 1974 r. założył chór ZPO „Romeo” w Zbąszyniu, którym do 1981 r. kierował i dyrygował.
Za działalność zawodową i artystyczną otrzymał liczne odznaczenia i wyróżnienia
odznakę Zasłużony działacz kultury – 1981
odznakę Honorową Miasta Poznania – 1987
Złoty Krzyż Zasługi – 1988
dyplom Honorowy Ministra Kultury za zasługi w upowszechnianiu Kultury Polskiej – 1992, 1997, 2002, 2007
odznakę honorowa „Zasłużony dla Kultury polskiej” – 2007
odznakę honorowa „Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego” – 2007
dyplom za krzewienie Idei pracy organicznej –srebrny medal „Labor omnia vincit” – październik 2007
Dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za zasługi w upowszechnianiu Kultury – październik 2007

Andrzej Niedziałkowski odszedł 30 czerwca 2022 r. R.I.P